طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک

طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک

طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک از جمله فعالیتهای صنعتی می باشد که اقدام به آن نیازمند یک بررسی اصولی و سیستماتیک می باشد که به وسیله آن بتوان در حداقل زمان ممکن با صرف یک هزینه معقول اقدام به طراحی و ساخت قالب نمود. در بیشتر قالبسازی های صنایع کوچک کشور هنوز روش طراحی سنتی حاکم بوده و با توجه به وجود، سخت افزار و نرم افزارهای حرفه ای در زمینه طراحی و قالب سازی کمتر از آن بهره برداری می شود. رشد روز افزون صنایع در دنیا و ایجاد رقابت شدید در عرصه تولید، لزوم بکار گیری از دانش و فناوری های نوین را در عرصه تجارت جهانی طلب می کند. در این مسیر اگر در خواب غفلت فرو رفته و سعی در کاهش شکاف علمی و تکنولوژیک خود با دانش و فنااوری دنیا نداشته باشیم در آینده ای نزدیک اختلاف موجود به مقدار قابل توجه ای خواهد رسید که امکان جبران آن بسیار سخت می باشد.

اهميت مدل و نمونه سازي در صنعت پيشرفته امروز بر کسي پوشيده نيست. افزايش سرعت توليد و عرضيه، تنوع و زيبائي محصول، قيمت ارزان و قابل رقابت، از مهمترين مسائلي است که امروزه در عرصه توليد نقش اساسي دارد. نمونه سازي سريع از مهمترين تکنولوژيهایی است که در پاسخ به همين مسائل ابداع گرديده است و هدف آن ايجاد يک مدل فيزيکي در کوتاه ترين زمان و با کمترين هزينه ممکن مي باشد.

پلاستیک ها به دو گروه تقسیم می شوند:

ترموپلاستیک

ترموست (باکالیت)

قالبهای ترموپلاستیک:

گروه ترموپلاستیک ها یا گرمانرما که بر اثر دیدن حرارت خمیده گشته وبا کم شدن میزان گرما سختی خود را بدست می آورند و تغییرات شیمیایی در آنها صورت نمی گیردو بعد از تزریق، شکل محفظه قالب را به خود می گیرد.

در قالب گیری تزریقی ماده ترموپلاست گرم محفظه قالب را پر می کند در این روش ماده ترموپلاست گرم و محفظه قالب سرد است که پس از تزریق مواده به شکل و فرم قالب در می آید و سخت می شود.

از دیدگاه دیگر مواد ترموپلاست به موادی گفته می شود که پس از یک یا چند بار مصرف در فرآیند تولید دوباره قابل استفاده می باشد. این مواد به شکل دانه یا پودر در ماشین تزریق ریخته می شود.

انواع قالبهای حفره ای عبارتست از : قالبهای پلاستیک، لاستیک، دایکست، فورج و … می باشد که این مجموعه قادر به طراحی و پیگیری در زمینه ساخت کلیه این گروه قالبها بوده که بررسی و محاسبه مشخصات مهندسی فلزات و پلیمرها، بهینه ترین قالب و مناسبترین مواد را انتخاب می نماید.