پروژه های صنایع پزشکی

۱ – طراحی قطعه، ساخت قالب و تولید مجموعه کامل دستگاه بیوپسی اتومات

ghaleb-b

biupsi

کارفرما: شرکت فرداد اندیشان آذر

۲ – طراحی قطعه، ساخت قالب و تولید مجموعه کامل دستگاه بیوپسی استخوان

۳ – طراحی قطعه، ساخت قالب و تولید مجموعه کامل تیغه های لارنگوسکوپ ESM

تیغه های لارنگوسکوپ ESM

کارفرما: شرکت اکسیر طب ستاره حیات مشهد

۴ – طراحی قطعه، ساخت قالب و تولید مجموعه پلاستیکی بلید شیور

بلیدشیور

کارفرما: شرکت تجهیزات پزشکی ارسک تجهیز