آموزش منو Surfaces در Solidworks

آموزش منوی Surfaces در Solidworks در این دستور که بسیار ساده ولی با کاربرد های خاص می باشد، می توان از یک یا چند Face یک جسم ، Offset تهیه نمود حتی می توان از قسمت Surface Bodies یک Surface را بصورت کامل انتخاب کرده و Offset نمود. Offset یک دستوری است که در مدلهای پیچیده بسیار […]