انواع ترموپلاستيك ها

انواع ترموپلاستيك ها اينجا دو نوع از ترموپلاستيك ها وجود دارد : فاقد شكل ثابت بلورين ۱) فاقد شكل ثابت : ( نوع فاقد شكل ترموپلاستيك ها ) بدون شكل بلورين هستند ، اين نوع ترموپلاستيك هاي فاقد شكل ثابت يك ساختار مولكولي منظم را بطور تصادفي دارند ، رفتارهايشان شبيه به يكي از ويسكوزهاي فراوان ، […]