عوامل موثر در كنترل سایش قالبهای آهنگری

عوامل موثر در كنترل سایش ۱- طراحی محاسباتی و كاربردی قالبهای فورج ۲- انتخاب تركیبی از فولاد های آلیاژی مناسب برای قالبها ۳- عملیات حرارتی صحیح و برگشت دادن كافی قطعات و بلوكهای فولادی ۴- درجه حرارت مطلوب در قالب های فورج ۵- تمیز كردن مداوم قالب ۶- روانكاری منظم قالب بر اساس فلز فورج شده (روغن […]