Tag Archives: solidworks

آموزش دستور Wrap در Solidworks

دستور Wrap در Solidworks

با استفاده از اين دستور مي توان Sketch را بر روي يك Face مسطح يا غير مسطح مانند استوانه ، كره ، مخروط و ساير اشكال منظم نقش افكني نمود. كه اين نقش افكني مي تواند بصورت برجسته (Emboss) ، فرو رفته (Deboss) يا بدون ضخامت (Scribe) باشد.

wrap 1روش كار به اين صورت است كه ابتدا Sketch 2D مورد نظر در قسمت Source Sketch انتخاب شده سپس Face كه قرار است بر روي آن نقش افكني شود، انتخاب مي شود. دستور Wrap در Solidworks

wrap 2

اگر نياز باشد كه در Face هاي استوانه اي دور تا دور آن برجستگي وجود داشته باشد مي توان Sketch را از محدوده استوانه خارج نمود.

wrap 3

در قسمت Pull Direction مي توان يك جهت براي حالتهاي برجسته و فرورفته ايجاد نمود. اين جهت مي تواند توسط يك Palne، Axis، Edge و يا Face مسطح تعريف شود.

4

آموزش دستور Indent در Solidworks

آموزش دستور Indent در Solidworks ، این دستور قادر به انجام دو کار می باشد.

اولین توانایی آن اتصال یک سطح به یک جسم و حذف یک طرف از جسم یا سطح بوده و در نهایت نتیجه آن این است که علاوه بر جسم موجود، یک سطح که ترکیبی از Target Body که خود یک Surface بوده و یک نیمه از جسم بصورت سطح تشکیل می شود.

indent 1

با Keep & remove Selections می توان تعییین کرد که کدامیک از نیمه های مدل باقی بماند البته باید توجه داشت که در هر دو صورت شکل حاصله بصورت Surface می باشد.

indent 2

توانایی دیگر آن این است که اگر گزینه Cut فعال شود می توان فصل مشترک حجم دو جسم را از یک از جسم ها حذف کند (Cavity).

در حقیقت جسمی که بعنوان Tool Body انتخاب می شود می تواند جسمی که بعنوان Target body انتخاب شده را Cavity کند.

نکته ای که قابل توجه است این است که Tool Body خود حذف نمیشود.

indent 3

در پنجره Parameters دو گزینه وجود دارد که اولی برای ضخامت بوده که زمانی استفاده می شود که Tool Body کاملا از داخل Target Body عبور کرده باشد و هر دو آنها بصورت Solid باشند. و دومی لقی بوده بدین معنی که یک Offset از Tool Body گرفته و می تواند حفره را بزرگ یا کوچک کند.

آموزش دستور Extruded در Solidworks

دستور Extruded در Solidworks

همانطور که با این دستورها آشنایی دارید، برای بعد دادن مستقیم به Sketch از آنها استفاده می شود.

Extrude 1

(شکل From (A

باعث یک جابجایی اولیه درExtrude می شود گزینه Sketch Plane آن همیشه بعنوان پیش فرض بوده و باعث می شود Extrude دقیقا از روی Plane مورد نظر شروع شود ، گزینه Surface / Face / Plane می تواند Extrude را از یک سطح یا صفحه دیگری شروع کند ، گزینه Vertex امکان شروع از یک نقطه معلوم را می دهد و در نهایت گزینه Offset باعث می شود که Feature های مورد نظر با یک جابجایی ثابت از آغاز شوند.

Extrude 2

 

(شکل Direction of Extrusion (B

در این قسمت می توان Extrude را تحت جهت خاصی امتداد داد. این جهت می تواند یک خط از یک Sketch باشد یا یک ضلع مستقیم از یک Feature باشد. نکته جالب توجه در این قسمت این است که می توان با یک ۳D Sketch و یک Plane یا Face صفحه ای تشکیل یک Extrude داد.

Extrude 3

(شکل End Condition (C

واضح است که طراحان محترم با این قسمت آشنایی دارند ولی موضوع بحث ما در این مرحله توضیح درباره Up To Body و Offset From Surface می باشد.

در هنگام استفاده از دستور Up To Body این نکته را باید توجه داشت که تمام منطقه مورد Extrude باید بر روی یک Body قرار داشته باشد و نکته دیگر اینکه Body مورد نظر باید بصورت یکپارچه باشد. با دقت به شکل زیر توجه کنید با استفاده از دستور Up to Body می توان براحتی و با کمترین دستور این Feature را اجرا نمود.

Extrude 4

مورد بعدی در این قسمت Offset Form Surface می باشد. با استفاده از این دستور می توان Feature را تا یک فاصله از یک سطح و به همان فرم سطح اجرا نمود گزینه Reverse Offset باعث می شود که این فاصله از بالا یا پائین سطح مورد نظر باشد.

با دقت به شکلهای زیر نگاه کنید فرق بین آنها در گزینه Translate Surface می باشد، اگر این گزینه فعال باشد سطح بدون Offset و فقط با یک جابجایی خالص Feature را اجرا می کند ولی اگر این گزینه فعال باشد ضمن جابجایی سطح Offset مربوط به انحناهای سطوح را نیز اجرا می کند.

Extrude 5