مختصری درباره فورج

مختصری درباره فورج

آهنگري به فرآيند تغيير شکل مومسان فلز بوسيله اعمال نيرو موضعي توسط چکش هاي دستي يا مکانيکي, دستگاههاي پرس و يا دستگاههاي مخصوص آهنگري گفته مي شود. يا به عبارتي فرم و شکل دهي فلزات گداخته يا تحت فشار قرار دادن آنها توسط قالبهاي فورج و يا پرس هاي هيدروليک يا پنوماتيک ضربه اي را صنعت فورجينگ گويند. اکثر قطعات صنعتي در صنايع مهم مانند ماشين سازي , خودروسازي و صنايع نظامي با روش فورج تهيه مي شوند. عمليات فورج قطعات را مي توان با استفاده از پتک هاي تمام اتوماتيک و پيشرفته که قادر است تعداد ضربات لازم و ارتفاع صحيح هر ضربه را کنترل و تنظيم نمايد تعيين نمود.
در روش فورجينگ مواد کار با قابليت کوره کاري و در حالت گداخته فرم لازم را ميگيرند. اين قطعات داراي مقاومت و استحکام بيشتري نسبت به قطعات مشابه ماشين کاري شده هستند. زيرا در پروسه آهنگري مواد اوليه قطعات بهم فشرده شده و قطعات مهمي مانند ميل لنگ, دسته پيستون آچار و غيره توليد ميشود. از قابليت هاي روش فورج در توليد به کاهش هزينه و انبوهي توليد , و از معايب اين روش به کمتر دقيق بودن قطعات توليد شده اشاره کرد. اين عمل ممکن است در حالت سرد يا گرم صورت گيرد ولي معمولا روشهاي آهنگري سرد نام هاي خاص خود را دارند در نتيجه اصطلاح آهنگري به معني خاصش , آهنگري در حالت گرم است که در دماي بالاي تبلور مجدد صورت مي گيرد . آهنگري قديمي فرآيند فلز کاري شناخته شده است . سابقه تاريخي اين فرآيند به روزهايي بر مي گردد که انسان ما قبل تاريخ توانستند با گرم کردن آهن اسفنجي , حرارت دادن و کوبيدن آن توسط چکش هاي سنگي ابزارهاي مفيدي بسازند.اکثر فلزات چکش خوار قابليت آهنگري را دارند ولي چدن خاکستري جز فلزاتي است که خاصيت آهنگري را نداشته زيرا امکان شکستگي در آن وجود دارد . قابليت کوره کاري و فورج قطعات فولادي به مواد آلياژي موجود در آنها بستگي دارد. هر چه مقدار کربن فولادها کمتر باشد, مي توان حرارت شروع آهنگري را افزايش داد. در پروسه فورجينگ با افزايش مقدار کربن در فلزات از قابليت فرم گيري و آهنگري آنها کاسته مي شود. همچنين فولادهايي براي عمليات فورج مناسب مي باشند که مقدار فسفر و گوگرد آنها از ۱% بيشتر نباشد و اگر مقدار گوگرد در فولاد زياد باشد باعث ايجاد شکستگي و ترکهايي بر روي فولاد گداخته مي گردد. در ساخت قالبهاي فورج از روشهاي جديد تکنولوژي ماشين کاري و اسپارک استفاده مي کنند. فرآيندهاي آهنگري امروزي توسعه و تکامل هنر آهنگران روستايي جاويدان عصر باستان هستند که زره سازي مي کردند اکنون چکشهاي پر قدرت و پرس هاي مکانيکي جايگزين بازوهاي قوي , چکش ها و سندان ها شده است و دانش پيشرفته فلز شناسي جاي هنر و مهارت صنعت گران قديم را در طرز کار و کنترل دما و تغيير شکل فلزات گرفته است قطعات ساخته شده به اين روش از قطعات دو سانتي متري تا قطعات ۲۰۰ تني را شامل مي شود. امروزه روشهاي آهنگري مختلفي وجود دارد بطوريکه مي توان فقط يک قطعه و يا هزاران قطعه مشابه را با قيمت مناسب تهيه کرد و در اين فرآيند ممکن است فلز:
۱- کشيده شود تا طول آن زياد و سطح مقطع آن کم شود
۲- له شود بطوريکه ارتفاع آن کاهش و سطح مقطع آن افزايش يابد.
۳- در يک قالب بسته فشرده شود تا فلز در تمام جهات جريان يابد.

در این مقاله سعی بر آن داشتیم تا مختصری درباره فورج برای شما ارائه نماییم.