سيستم هاي واپيچ در قالب

سيستم هاي واپيچ در قالب انواع متفاوت سيستم هاي واپيچ در داخل ماشيني ساخته شده است كه كندكاري وزن غلتك سنگين را مغلوب مي كند ، اين ترمورفورم را براي برهنه كرن شبكه با حداقل تلاش ، اجازه مي دهد، شبكه پلاستيك به داخل ترمورفورم راهنمايي مي شود و توسط وسايلي از راهنماي يك آب شاخه اين […]

انواع ترموپلاستيك ها

انواع ترموپلاستيك ها اينجا دو نوع از ترموپلاستيك ها وجود دارد : فاقد شكل ثابت بلورين ۱) فاقد شكل ثابت : ( نوع فاقد شكل ترموپلاستيك ها ) بدون شكل بلورين هستند ، اين نوع ترموپلاستيك هاي فاقد شكل ثابت يك ساختار مولكولي منظم را بطور تصادفي دارند ، رفتارهايشان شبيه به يكي از ويسكوزهاي فراوان ،[…]

آموزش منو Surfaces در Solidworks

آموزش منوی Surfaces در Solidworks در این دستور که بسیار ساده ولی با کاربرد های خاص می باشد، می توان از یک یا چند Face یک جسم ، Offset تهیه نمود حتی می توان از قسمت Surface Bodies یک Surface را بصورت کامل انتخاب کرده و Offset نمود. Offset یک دستوری است که در مدلهای پیچیده بسیار[…]