آموزش دستور Extruded در Solidworks

دستور Extruded در Solidworks همانطور که با این دستورها آشنایی دارید، برای بعد دادن مستقیم به Sketch از آنها استفاده می شود. (شکل From (A باعث یک جابجایی اولیه درExtrude می شود گزینه Sketch Plane آن همیشه بعنوان پیش فرض بوده و باعث می شود Extrude دقیقا از روی Plane مورد نظر شروع شود ، گزینه Surface […]

آموزش دستور Swept در Solidworks

دستور Swept در Solidworks دستور Swept يكي پيچيده ترين دستورات اين نرم افزار به حساب مي آيد. نكته درباره اين دستور بسيار زياد است و هر چه بيشتر از دستور استفاده شود نكات و موارد استفاده بيشتري در آن نمايان خواهد شد. يكي از گزينه هايي كه در اين دستور مي توان نام برد گزينه Align with[…]

آموزش دستور Lofted در Solidworks

دستور Lofted در Solidwork یکی دیگر از دستورات بسیار پیچیده این نرم افزار Lofted می باشد. همانطور که می دانید این دستور در شرایط Solid Body برای اتصال دو یا چند Sketch بسته یا یک Face از یک Body یا Surface و درشرایط Surface Body دو خط یا Edge از یک Body یا Surface استفاده می شود.[…]